Voor leden

Voor leden, door leden

Wij bestaan voor en door leden. Het lidmaatschap wordt aantrekkelijker naarmate jij betrokken bent en actief deelneemt aan de activiteiten, die door het bestuur worden geïnitieerd.  Graag zien wij bijvoorbeeld ook een lid, naast een bestuurslid, als poortwacht op de laatste zondag van de maand. Het aanmelden kan per mail: socwaterkant@gmail.com.

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd. Het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Dit kan per mail: socwaterkant@gmail.com. Er wordt een schriftelijke bevestiging van de opzegging gezonden.